Senioren en Veiligheid “Maak het ze niet te makkelijk”

Op vrijdag 30 oktober van 10.00 – 12.00 uur is er in Het Huis van Katoen en Nu een informatiemorgen over “Senioren en Veiligheid”. Natuurlijk is er ook een kopje koffie of thee en er is gelegenheid voor ontmoeting.

De heer Martijn Wildeboer vertelt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe we er samen voor kunnen zorgen dat misdaad niet loont. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Aan de orde komen verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude bijv. via WhatsApp en nepmailtjes.

Omdat we ons strikt houden aan de op dat moment geldende regels van de RIVM is aanmelden verplicht. Bij een grote opkomst herhalen we de voorlichting ’s middags nog een keer. Gratis entree.

Aanmelden (en graag afmelden in voorkomende situaties) bij Hilly van Stuivenberg:hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl

Telefonisch kan ook: bij Cobi Noordhoff: 0546-860948

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel in het kader van “Vitale en gezonde samenleving 2020”.

Zoek op de website