Vergoeding energiekosten

De meeste huishoudens van wie bij ons bekend is dat zij recht hebben op de vergoeding voor de hogere energiekosten hebben in april €800 gekregen. Deze vergoeding heet compensatie energiekosten. Andere huishoudens die recht hebben op de compensatie energiekosten krijgen deze € 800 ongeveer op 11 mei .

Voor wie

 • Huishoudens die een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) als aanvulling op hun AOW van de Sociale verzekeringsbank ontvangen.
 • Huishoudens die een uitkering voor  levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)ontvangen.
 • Huishoudens die periodieke bijzondere bijstand ontvangen.
 • Huishoudens met een uitkering  voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet,  die wel woonlasten hebben maar kosten kunnen delen en in april 2022 nog geen toeslag kregen.
 • Huishoudens van noodzakelijk zelfstandig wonende jongeren (jonger dan 21 jaar) die een  Participatiewet-uitkering krijgen met een aanvulling bijzondere bijstand  voor levensonderhoud.

Aanvragen vanaf zondag 15 mei

Vanaf zondag 15 mei kunnen andere huishoudens de vergoeding aanvragen via een link op deze website.

U kunt de energietoeslag aanvragen als u een inkomen heeft van:

Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.244,54  netto exclusief vakantiegeld.
 • Gehuwden: € 1.777,92  netto exclusief vakantiegeld.

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.382,89 netto  exclusief vakantiegeld.
 • Gehuwden: € 1.872,49 netto exclusief vakantiegeld.

U kunt de energietoeslag niet aanvragen als u:

 • In een inrichting woont.
 • Jonger bent  dan 21 jaar.
 • Jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.
 • Bij de gemeente staat ingeschreven met alleen een briefadres.

Zoek op de website